Zakład Budownictwa B.R.H. :
  • opracowuje kompleksowe projekty obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego
  • opracowuje dokumentację i pełni nadzór nad rewaloryzacją obiektów zabytkowych
  • wykonuje ekspertyzy i przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych
  • zapewnia nadzór inwestorski i pełną obsługę dla realizowanych inwestycji
Product of LINET