Zakład Budownictwa B.R.H. powstał w 1994 r. Właścicielem firmy jest Henryk Bereżecki, który wraz z dwoma innymi konstruktorami Radosławem Bereżeckim i Marcinem Wiśniewskim oraz architektami Beatą Mańkowską i Mateuszem Gachem tworzą obecnie trzon firmy. Wszyscy wyżej wymienieni są absolwentami Politechniki Wrocławskiej. Współpracujemy zarówno z firmami zagranicznymi jak i doświadczonymi branżystami w kraju.

Zakład Budownictwa B.R.H. zajmuje się głównie opracowywaniem dokumentacji dotyczących obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego począwszy od ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków istniejących poprzez projekty ich wzmocnień lub rozbiórek, aż po kompleksowe dokumentacje projektowe obiektów nowoprojektowanych łącznie z aranżacją ich wnętrz.

Ponadto mamy odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji dla budynków będących pod ochroną konserwatorską. Zajmujemy się także prowadzeniem nadzoru inwestorskiego, a na życzenie Zleceniodawcy podejmujemy się roli inwestora zastępczego.

Zobacz nasze realizacje
Product of LINET