headquarters: ul. Tapicerska 26
53-205 Wroc³aw
mobile phone: +48 607 432 290
tel./fax: +48 71 363 21 28
 
  office: ul. Wystawowa 1
51-618 Wroc³aw
tel/fax: +48 71 347 72 04
e-mail :
mgr inż. Rados³aw Bereżecki – brh@brh.pl
mgr inż. arch. Beata Mañkowska-Zajħc – b.mankowska@brh.pl
mgr inż. arch. Mateusz Gach – m.gach@brh.pl
mgr inż. Marcin Wiĥniewski – m.wisniewski@brh.pl
 
 
Your email address:


message:

 

 
    
Product of LINET